Nieuwsbrief 02-06-2020   
   
    Het beleid is als volgt:
     - Wij schudden geen handen
     - Zorgvuldige handhygiŽne, wij wassen de handen met zeep
     - Hoesten in de elleboog
     - Wij volgen de richtlijnen van het RIVM

     De routekaart:
     - per 22 mei 2020 gaan wij weer van start met de logeeropvang
     - per 15 juni 2020 is voor iedere cliŽnt een goede afspraak gemaakt voor het ontvangen van bezoek
     - per 1 juli 2020 is met iedere cliŽnt een afspraak gemaakt over logeren buiten de zorgboerderij
     De genoemde data voor bezoek zijn uiterste data. Waar mogelijk wordt er al eerder uitvoering aan gegeven. Beperkende factoren hierin kunnen zijn dat tijd nodig is voor het betrekken van cliŽnten en verwanten of 
     belangrijke anderen bij het maken van afspraken.
     Richten op wat er wel kan betekend ook het goed volgen van de effecten van de versoepeling.
     dit houdt o.a. in dat als besmettingsgraden lokaal stijgen hier direct op gereageerd moet worden door tijdelijk de afspraken aan te scherpen. En als er weer sprake is van een lokale daling van de besmettingsgraad
     wordt de draad weer opgepakt op basis van gemaakte afspraken.

     Bezoek en logeren onder voorwaarden:
     1. Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend en kader stellend, denk hierbij aan:
         - hygiŽnemaatregelen
         - 1,5 meter afstand waar kan
         - Geen bezoek/logeeropvang als er gezondheidsklachten zijn bij de cliŽnt of in het netwerk
         - Het vermijden van drukte
     2. Bezoek bestaat uit maximaal 2 personen en wordt afgestemd met begeleiding.
     3. Er wordt samen met cliŽnt en/of verwant of mentor concrete afspraken gemaakt over bezoek ontvangen en uit logeren gaan.
     4. Wanneer een cliŽnt bij verwanten logeert, is terugkeer naar de zorgboerderij alleen mogelijk wanneer er bij de cliŽnten en verwanten geen verschijnselen zijn die passen bij COVID-19. Bij verschijnselen wordt er 
         eerst getest en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is.
     5. Als op de zorgboerderij een (verdenking van ) COVID-19 is bij een cliŽnt of medewerker, dan geldt een bezoekverbod tot de cliŽnt of medewerker is getest en de uitslag negatief is. Bij een positieve uitslag is er
         sprake van quarantaine en geldt een bezoekverbod tot en met het einde van de quarantaineperiode. Dit gaat in overleg de GGD.
     6. Medewerkers van de zorgboerderij checken -zo mogelijk- bij aankomst of de bezoeker klachten heeft. Via een korte vraagstelling.

     Voor bezoekers:
     - Bezoek op afspraak. Zoek vooraf contact met de begeleiding over het tijdstip en of de afspraak door kan gaan.
     - Indien je klachten hebt zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts, dan kom je niet voor je een test hebt gehad bij de GGD. Na een negatieve testuitslag kan je op bezoek komen, na
       een positieve uitslag vindt geen bezoek of logeren plaats tot het einde van de quarantaineperiode.
     - Bezoekers houden zich aan de hygiŽneregels: handen ontsmetten en waar mogelijk 1,5 meter afstand.
     - Bezoek vindt zoveel mogelijk buiten plaats.
     - Wanneer het bezoek en cliŽnt gaan wandelen, vermijd drukte en houdt 1,5 meter afstand.
     - Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten.
     - Tijdens het logeren wordt het contact met anderen dan de mensen waar gelogeerd wordt beperkt.

     Deze maatregelen zijn tot stand gekomen met behulp van:  Handreiking bezoek gehandicaptenzorg 19 mei 2020 https://www.vgn.nl/documenten/handreiking-bezoek-gehandicaptenzorg-19-mei-2020


     Het treft zowel burger als bedrijven en de richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid volgen we op de voet. Dit kan betekenen da we kort achter elkaar maatregelen schrappen en/of toevoegen.
     We houden een ieder hiervan dan zo goed mogelijk op de hoogte.
     Mochten er nog vragen zijn, mail gerust naar gealenting@live.nl

     Volg in elk geval de richtlijnen van het RIVM op www.rivm.nl
     Telefoonnummer GGD 0800-1202

     Met vriendelijke groet,
     Zorgboerderij Ying & Yang
     Rudi en Gea Lenting