Wij hebben op dit moment nog de volgende vrije plaatsen:
1 woonplek
2 logeerplekken