Wij hebben op dit moment nog de volgende vrije plaatsen:
          1 woonplek
          2 logeerplekken
          een paar plaatsen voor dagbesteding