Ying & Yang

Wij hebben gekozen voor de namen Ying & Yang, omdat onze konijnen zo heten. Het ene konijn was erg klein en zwak en het andere konijn groot en sterk.

Ying & Yang zijn twee schijnbaar tegengestelde krachten of eigenschappen, die echter een onlosmakelijk koppel vormen. De één is ondenkbaar zonder de ander.

Yang is meestal de dominerende kracht of eigenschap boven Ying in het koppel. Een goede balans tussen Ying & Yang brengt harmonie en voorspoed, een slechte brengt onheil.
Overigens is zo'n goede balans niet statisch: er zijn tijden waarin Ying prevaleert, afgewisseld door tijden waarin Yang de boventoon voert.

Zorgboerderij Ying & Yang is ontstaan vanuit onze ideeën over hoe zorg zou kunnen zijn, en tekorten die we daarin zijn tegen gekomen.
En door de ervaring in de opvoeding van onze zoon met PDD-NOS, en vanuit werkervaring in de zorg voor verschillende kwetsbare groepen uit de samenleving.
Ying & Yang bij ons in de praktijk, is dat we elkaar in evenwicht houden. Wat de één niet kan, kan de ander wel. En zo kunnen we elkaar helpen.